Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

ZonMw-parel voor signaleren niet ophalen psychofarmaca

05-10-2017
In een groot aantal Amsterdamse apotheken start volgend jaar een project waarbij de apotheek een signaal geeft als psychofarmaca niet worden opgehaald, zodat hulpverleners hierover in gesprek kunnen met de patiënt. Het project is vandaag beloond met een ZonMw Parel.
ZonMw-parel voor signaleren niet ophalen psychofarmaca

Het projectteam heeft de Parel ontvangen omdat de kans groot is dat deze werkwijze ook in de praktijk zal worden geïmplementeerd. De Parel is uitgereikt tijdens een landelijke bijeenkomst van het Schakelteam Personen met Verward Gedrag en ZonMw.

Via de Amsterdamse apothekersvereniging FBA wordt het ZonMw-project Signaleren door Apothekers van Niet-Opgehaalde Medicatie voor mensen met een Ernstige Psychiatrische Aandoening (SMANOM-EPA) uitgevoerd in de hoofdstad. Ook de Wetenschappelijke sectie Openbaar Apothekers (WSO) van de KNMP is hierbij betrokken. De WSO kan volgens ZonMw een belangrijke rol spelen om de aanpak op te nemen in de landelijke standaarden.

Psychiater

Voor het project wordt een geautomatiseerde signaalfunctie toegevoegd aan het apotheekinformatiesysteem (AIS). Het AIS geeft een signaal zodra een bepaalde termijn wordt overschreden, waarna de apotheker meteen contact opneemt met de psychiater. Politie, GGD, GGZ, apothekers en patiënten praten mee over de voorwaarden en de concrete uitwerking van het signaleringssysteem.

Begin 2018 start een proefimplementatie in een groot aantal Amsterdamse apotheken, waarbij met anonieme registratiedata gemeten zal worden of het aantal crises vermindert, minder spoedinterventies nodig zijn en of het aantal opnamen daalt.

Document acties

Back to top