Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Hoger risico omalizumab

PW23 - 06-06-2017
Omalizumab verhoogt de kans op cardiovasculaire en cerebrovasculaire bijwerkingen.
Hoger risico omalizumab

In een retrospectieve vergelijking bij 5007 gebruikers van omalizumab en 2829 niet-gebruikers, ondervonden gebruikers 13,4 ernstige bijwerkingen per 1000 persoonsjaren, niet-gebruikers 8,1.

Voor trombo-embolische uitkomsten was dat 6,66 respectievelijk 4,64 per 1000 persoonsjaren, wat na correctie een hazard ratio geeft van 1,32 (BI95 0,91-1,91). De ernst van de astma was een confounder. [Iribarren et al. J Allergy Clin Immunol. 2017;139(5):1489-1495.e5.]

Document acties

Back to top