Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Ernstige huidreacties bij gebruik epoëtines

PW42 - 09-10-2017
Behandeling van bloedarmoede met epoëtines kan in zeer zeldzame gevallen leiden tot ernstige uitslag en blaarvorming van de huid.
Ernstige huidreacties bij gebruik epoëtines

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) adviseert patiënten die bij gebruik van epoëtines ernstige huidreacties ondervinden, onmiddellijk te stoppen met het medicijn en contact op te nemen met hun arts.

Artsen moeten patiënten en hun verzorgers informeren over de mogelijke risico’s en over de symptomen. Bij ernstige cutane bijwerkingen moet de behandeling onmiddellijk worden gestaakt. Een patiënt die een ernstige huidreactie heeft ontwikkeld op een epoëtine, zoals het Stevens-Johnsonsyndroom (SJS) of toxische epidermale necrolyse (TEN), mag nooit meer een epoëtine krijgen.

In de productinformatie van alle geneesmiddelen met epoëtines zal dit nieuwe risico vermeld worden. In Nederland gaat het om Abseamed, Aranesp, Binocrit, Biopoin, Eporatio, Eprex, Mircera, NeoRecormon en Retacrit. De betrokken firma’s hebben oncologen, nefrologen, hematologen, dermatologen, anesthesiologen en ziekenhuisapothekers geïnformeerd met een Direct Healthcare Professional Communication (DHPC).

Document acties

gearchiveerd onder: Huidaandoeningen, Epoëtine, Bijwerkingen
Back to top