Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Bloedingsrisico cobimetinib blijkt groter

PW18 - 24-04-2017
Gebruikers van cobimetinib (Cotellic) hebben een grotere kans op ernstige bloedingen in de hersenen en het maagdarmstelsel dan aanvankelijk werd aangenomen. Ook is er een risico op snelle afbraak van spiercellen en op verhoogde spiegels van creatininefosfokinase (CPK).
Bloedingsrisico cobimetinib blijkt groter

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen raadt patiënten aan met hun arts te bespreken hoe ze signalen van ernstige bloedingen of snelle afbraak van spieren kunnen herkennen, en direct contact op te nemen bij ongewone bloedingen, hoofdpijn, duizeligheid, zwakheid, bloed in ontlasting of speeksel, spierpijn, spierspasmen, spierzwakte, donkere of roodgekleurde urine.

Artsen krijgen het advies om risico’s te bespreken met patiënten en hun verzorgers en hen te informeren over symptomen van mogelijke bijwerkingen. Voorzichtigheid en alertheid zijn geboden bij een verhoogd risico op bloedingen, zoals bij hersenmetastasen of gelijktijdig gebruik van trombocytenaggregatieremmers of anticoagulantia. Bij ernstige bloedingen moet de behandeling met cobimetinib onderbroken worden (vemurafenib mag worden gecontinueerd).

Voor de start van een behandeling met cobimetinib, en daarna maandelijks of indien geïndiceerd, moeten de CPK- en creatininewaarden bepaald worden. Bij ernstig of symptomatisch verhoogde CPK-waarden en ook bij rabdomyolyse moet de behandeling ten minste vier weken gestaakt worden; alleen bij verbetering van de symptomen mag daarna de behandeling worden hervat, onder strikte voorwaarden.

De firma Roche heeft internisten/oncologen en ziekenhuisapothekers in de 14 betrokken ziekenhuizen geïnformeerd met een Direct Healthcare Professional Communication (DHPC).

Document acties

gearchiveerd onder: Bloeding, Cobimetinib, Bijwerkingen
Back to top