Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Alertheid geboden bij amiodaronrecepten

PW25 - 13-06-2017
Apothekers dienen alert te zijn bij recepten met amiodaron, adviseert het Portaal voor Patiëntveiligheid (PvP/CMR). Twaalf incidenten waarbij sprake was van een te hoge dosering amiodaron – onder meer doordat de oplaaddosis onbedoeld werd gecontinueerd – zijn in de afgelopen twee jaar gemeld bij PvP/CMR.
Alertheid geboden bij amiodaronrecepten

De stichting raadt apothekers aan om de afleverduur te controleren bij recepten met een gebruik van driemaal daags 200 mg amiodaron. Ze moeten contact opnemen met de voorschrijver indien dit gebruik voor langer dan tien dagen is voorgeschreven. Ook adviseert PvP/CMR om de dosering die bedoeld is voor chronisch gebruik als doseercode in te voeren in het apotheekinformatiesysteem, en niet het gebruik dat alleen voor de eerste dagen geldt. Bij de tweede uitgifte moet de apotheek letten op bijwerkingen zoals misselijkheid en braken.    

Het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP heeft onlangs in de G-Standaard de maximale dosering verlaagd van 600 mg naar 400 mg per dag. Het overdoseringssignaal dient om chronisch gebruik van 600 mg te voorkomen.        

Document acties

gearchiveerd onder: Medicatiebewaking, Amiodaron, Dosering
Back to top