Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Prijsverlaging pertuzumab en pembrolizumab

PW25 - 12-06-2017
Pembrolizumab en pertuzumab kunnen worden vergoed uit het basispakket nu VWS-minister Edith Schippers en de fabrikanten het eens zijn geworden over lagere prijzen.
Prijsverlaging pertuzumab en pembrolizumab

Het Zorginstituut Nederland (ZIN) had eerder geadviseerd pertuzumab (Perjeta) en pembrolizumab (Keytruda) niet te vergoeden vanwege onvoldoende kosteneffectiviteit. Het ZIN zag wel mogelijkheden in prijsonderhandelingen. Die hebben nu het gewenste resultaat gehad. “Het is goed dat deze leveranciers hun verantwoordelijkheid hebben genomen en deze middelen nu tegen een maatschappelijk aanvaardbare prijs aanbieden”, zei minister Schippers. “Alleen zo kunnen we dure geneesmiddelen beschikbaar maken voor alle patiënten.”

Pertuzumab zat sinds 2013 in het basispakket voor bepaalde vormen van borstkanker. Het ZIN schatte in 2015 de totale kosten op € 40 miljoen per jaar en vond dat te hoog om het middel in het basispakket te handhaven. De minister heeft nu een prijsverlaging van 17,5% bedongen, naast aanvullende, vertrouwelijke afspraken.

Pembrolizumab was in het basispakket al beschikbaar voor huidkanker, maar de toepassingen bij longkanker en Hodgkin-lymfoom zijn in de ‘sluis’ voor dure geneesmiddelen geplaatst. Door de prijsonderhandelingen worden de totale uitgaven aan pembrolizumab verlaagd tot een maatschappelijk aanvaardbaar niveau. Het wordt per 1 juli vergoed voor alle geregistreerde indicaties.

Document acties

Back to top