Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Actieplan voor aanpak geneesmiddeltekorten

Hogere boetes voor fabrikanten die te weinig doen

PW20 - 15-05-2017
Fors hoge boetes vormen een van de twintig maatregelen waarmee een speciale werkgroep de geneesmiddelentekorten wil terugdringen. Dat heeft VWS-staatssecretaris Martin van Rijn vorige week gemeld aan de Tweede Kamer.
Actieplan voor aanpak geneesmiddeltekorten

De lancering begin dit jaar van het Meldpunt Geneesmiddelentekorten en -defecten is de belangrijkste stap in de strijd tegen de tekorten, schrijft Van Rijn in zijn brief bij het rapport van de werkgroep.

Op het gezamenlijke meldpunt van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) melden fabrikanten situaties die tot problemen kunnen leiden; daartoe zijn zij verplicht volgens de Geneesmiddelenwet. Vervolgens bekijken CBG en IGZ wat met een melding moet gebeuren en indien nodig wordt hiervoor een operationeel team ingesteld.

In een routekaart heeft de werkgroep verschillende scenario’s uitgewerkt over wie wanneer moet handelen bij een tekort, de communicatiestrategie en hoe de vergoedingen zijn geregeld. Het meldpunt en de routekaart vormen samen de infrastructuur om tekorten te voorkomen en op te vangen, aldus Van Rijn.

Boetes

Verder heeft de werkgroep een boeteverhoging in gang gezet van € 45.000 naar € 150.000 voor fabrikanten die te weinig doen om groothandels en apotheken te beleveren of verzaken tekorten tijdig te melden. Ook is onlangs een wetsvoorstel ingediend om de maximumboete in de Geneesmiddelenwet te verhogen van € 450.000 naar € 820.000.

In de strijd tegen de tekorten hebben de zorgverzekeraars aangekondigd in hun contracten met fabrikanten scherpere eisen te stellen aan de leveringszekerheid. Ze verwachten van fabrikanten onder meer een noodplan en een wekelijkse of tweewekelijkse rapportage over de status van de levering.

Ook heeft de werkgroep geïnitieerd dat groothandels hun voorraden inzichtelijk maken, zodat de omvang van een tekort snel duidelijk is. Dit is op Europees niveau al operationeel: voorraden in verschillende landen kunnen virtueel worden samengevoegd.

Nederlandse groothandels hebben een alarmeringssysteem ontwikkeld, waarbij zij actief melden bij de bond van groothandelaren BG Pharma als het voorraadniveau van een geneesmiddel onder de drie dagen komt.

Artsenverklaring

Enkele maatregelen van de werkgroep zijn nog niet afgerond en zullen, onder regie van VWS, later dit jaar worden ingevoerd. Zo is meer tijd nodig voor nieuwe afspraken rondom de individuele artsenverklaring bij tekorten, teneinde administratieve lasten te verminderen.

Verder wil de werkgroep regelen dat ook in Nederland niet-geregistreerde geneesmiddelen worden vergoed wanneer die als vervanging dienen bij een tekort. Deze vergoeding moet er snel komen, benadrukt KNMP-voorzitter Gerben Klein Nulent in een reactie. “Want apothekers besteden veel tijd aan het oplossen van tekorten. Wat leidt tot veel administratieve lasten.”

Uit de analyses van KNMP Farmanco blijkt dat het aantal geneesmiddelentekorten al jaren stijgt. Veel impact hadden vorig jaar de tekorten van onder meer Thyrax, carbamazepine, penicilline natrium en benzylpenicilline en sulfasalazine.

In de werkgroep – die voorlopig blijft bestaan – zijn diverse partijen uit de keten vertegenwoordigd, zoals CBG, IGZ, KNMP, Zorgverzekeraars Nederland en de Vereniging van Innovatieve Geneesmiddelen.

Document acties

Back to top