Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Dexamethason kan voortplanting schaden

PW43 - 19-10-2016
Dexamethason kan nadelige effecten hebben op het nageslacht; onduidelijk is of het geneesmiddel de vruchtbaarheid ook schaadt. Dat schrijft de Gezondheidsraad in een advies aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Dexamethason kan voortplanting schaden

De Gezondheidsraad heeft op verzoek van de minister de reproductietoxiciteit van dexamethason in kaart gebracht. Het advies past in een reeks adviezen waarin de Gezondheidsraad de effecten van stoffen op de voortplanting beoordeelt. Daarbij gaat het vooral om stoffen waaraan mensen tijdens hun werk worden blootgesteld.

Het Laboratorium der Nederlandse Apothekers (LNA) kijkt of er aanpassingen nodig zijn in het Risico-instrument Farmaceutische Stoffen (RiFaS).

Document acties

Back to top