Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Voor de zomer plan voor aanpak medicijntekorten

Kritiek Tweede Kamer op fabrikanten dure geneesmiddelen

PW 16 - 13-04-2016
Voor de zomer komt een werkgroep met plannen om de medicijntekorten terug te dringen. "Het wordt tijd dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt”, heeft minister Edith Schippers van Volksgezondheid vanmiddag gezegd in een debat met de Tweede Kamer over haar recente nota over geneesmiddelenbeleid: "We gaan een strak plan maken."
Voor de zomer plan voor aanpak medicijntekorten

Schippers heeft onder meer de groothandel met klem gevraagd mee te helpen de tekorten terug te dringen. Het ministerie van VWS en enkele Kamerleden vermoeden dat enkele bedrijven met opzet lage voorraden aanhouden, waardoor tekorten ontstaan.

De minister wil dat de groothandel maatregelen neemt en heeft deze branche een “actielijst” overhandigd. Ze wijst op de wettelijke verplichting van het bedrijfsleven om geneesmiddelen te leveren. Sommige Kamerleden vroegen de minister om aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) te vragen meer toezicht te houden en hogere boetes te vragen als bedrijven de Geneesmiddelenwet overtreden.

Alle Kamerfracties uitten forse kritiek op de fabrikanten die dure geneesmiddelen op de markt brengen. SP-Kamerlid Henk van Gerven zei dat “deze markt geen moraal heeft” en Otwin van Dijk (PvdA) noemde de prijzen “bespottelijk”. Arno Rutte (VVD): “De farmaceutische industrie is erop gericht een monopolie zo lang mogelijk uit te nutten. Er moet een einde komen aan dit bedrijfsmodel”.

Volgende week heeft Schippers met andere landen van de Europese Unie overleg over het gezamenlijk inkopen van dure medicatie. Dan wordt duidelijk met hoeveel landen Nederland gesprekken gaat voeren met fabrikanten. De minister kondigde aan dat ze deze zomer een advies krijgt over de herberekening van het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS).

Document acties

Back to top