Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Voorwaarden vergoeding eltrombopag verruimd

PW 17 - 11-04-2016
Het Zorginstituut Nederland (ZiNL) adviseert eltrombopag (Revolade) ook te vergoeden voor volwassen verzekerden met verworven ernstige aplastische anemie (SAA) die refractair is voor eerdere immunosuppressieve therapie of intensief voorbehandeld is, als zij niet in aanmerking komen voor hemopoëtische stamceltransplantatie.
Voorwaarden vergoeding eltrombopag verruimd

ZiNL schat de extra kosten voor het farmaciebudget op maximaal € 2,1 miljoen.

De basisverzekering vergoedt eltrombopag al, onder voorwaarden, voor volwassen patiёnten met chronische immuun (idiopathische) trombocytopenische purpura (ITP) en volwassen patiënten met een chronische infectie.

Document acties

Back to top