Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Substitutie lamotrigine mogelijk

PW 15 - 13-04-2016
Een switch naar twee verschillende generieke lamotrigineproducten gaf geen verschillen in aanvalsfrequentie bij epilepsiepatiënten [Lancet Neurol. online publicatie 11 feb 2016].
Substitutie lamotrigine mogelijk

33 patiënten die ingesteld waren op lamotrigine kregen gedurende veertien dagen een identieke dosering generiek lamotrigine, gevolgd door veertien dagen behandeling met een ander generiek. Per product werden de Cmax en de AUC gemeten. Voor alle generieken lagen de 90%-betrouwbaarheidsintervallen van deze twee parameters tussen 80 en 125%, dat betekent dat ze voldeden aan de eisen voor bio-equivalentie. [Lancet Neurol. online publicatie 11 feb 2016]

Document acties

Back to top