Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Subsidie antibiotica

PW39 - 28-09-2016
Voor de ontwikkeling van nieuwe antibiotica investeert minister Edith Schippers van Volksgezondheid de komende vier jaar ruim € 6 miljoen. Dat heeft zij vorige week bekendgemaakt in New York, tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties over het bestrijden van antibioticaresistentie.
Subsidie antibiotica

Het geld is bestemd voor een nieuw onderzoeksprogramma en voor het nieuw op te richten National Antibiotic Development Platform. Het platform is onderdeel van het Netherlands Center for One Health en gaat onderzoek bundelen en versterken. Zowel het platform als het onderzoek gaan nog eind dit jaar van start.

Het nationale onderzoeksplatform faciliteert de samenwerking tussen kennisinstellingen en bedrijven in de ontwikkeling van nieuwe antibiotica en alternatieven. Belangrijkste partners zijn: Center for Antimicrobial Research in Leiden, Center for Sustainable Antimicrobials in Groningen, Immuno Valley en het Netherlands Center for One Health.

Samen met de Technologiestichting STW, het ministerie van VWS, de topsector Life Sciences & Health en de bovengenoemde partners wordt het onderzoeksprogramma opgezet. Technologiestichting STW investeert € 2 miljoen in het programma.

Dertien farmaceutische bedrijven presenteerden daags voor de speciale VN-vergadering in New York een plan voor de bestrijding van antibioticaresistentie. In het plan beschrijven de fabrikanten maatregelen die verstandig gebruik van antibiotica moeten bevorderen. Ook hebben zij ideeën om antibiotica, vaccinaties en diagnostiek beter toegankelijk te maken en milieuvervuiling door de antibioticaproductie tegen te gaan.

Document acties

Back to top