Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Sterkte hiv-combinatie eist aandacht

PW43 - 18-10-2016
Bij het hiv-middel Descovy (emtricitabine + tenofoviralafenamide [TAF]) is het van belang goed op de sterkte te letten.
Sterkte hiv-combinatie eist aandacht

De dosis TAF moet in overeenstemming zijn met het derde middel van de combinatiebehandeling. Bij 10 mg TAF past een met ritonavir of cobicistat geboost hiv-regime (met ritonavir of cobicistat geboost atazanavir, darunavir of lopinavir); bij 25 mg TAF hoort een niet-geboost hiv-regime (dolutegravir, efavirenz, etravirine, maraviroc, nevirapine, raltegravir of rilpivirine).

Per 1 november is hiervoor in de G-Standaard een (interactie)bewaking opgenomen.

Document acties

gearchiveerd onder: Dosering, Tenofovir
Back to top