Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Metformine mag bij matige nierinsufficiëntie

PW43 - 19-10-2016
Voor behandeling van diabetes mellitus type 2 acht het European Medicines Agency (EMA) metformine verantwoord bij matige nierinsufficiëntie (glomerulaire filtratiesnelheid [GFR] 30-60 ml/min).
Metformine mag bij matige nierinsufficiëntie

De productinformatie wordt herzien; deze verschilt van land tot land en loopt niet (meer) parallel aan klinische richtlijnen. Een GFR < 30 ml/min blijft een contra-indicatie vanwege de kans op lactaatacidose.

Document acties

Back to top