Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Ruim 400 nieuwe studenten farmacie

Mede door nieuwe opleiding Leiden meer studenten

PW36 - 06-09-2016
Het aantal studenten dat deze maand farmacie is gaan studeren is opnieuw gestegen. Vorig jaar begonnen 375 studenten aan deze studie, dit collegejaar zijn dat er 410: een stijging van 9%.
Ruim 400 nieuwe studenten farmacie

Het grootste deel van de stijging van het aantal studenten komt voor rekening van de Universiteit Leiden, die dit jaar begint met haar nieuwe masteropleiding farmacie. Deze week begonnen 25 studenten aan deze studie, die de wetenschappelijke basis van de bestaande opleiding biofarmaceutische wetenschappen combineert met de patiëntgerichte onderdelen van de opleiding geneeskunde.

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) ziet het aantal eerstejaars weer toenemen. Vorig jaar begonnen 115 jongeren de studie farmacie; dit jaar zijn dat er 120 à 130, aldus opleidingsdirecteur Martina Schmidt. Bij de RUG hadden zich 148 belangstellenden gemeld, maar een deel haakte af omdat ze besloten niet te gaan studeren of het herexamen van het vwo niet hebben gehaald.

Het aantal nieuwe studenten bij de Universiteit Utrecht is stabiel: net als vorig jaar zijn alle 270 beschikbare plaatsen bezet. Ook in Utrecht besloot een klein deel op het laatste moment niet voor deze studie te kiezen.

Modernisering studies

De studies farmacie ondergaan dit jaar een modernisering. Basis daarvan vormt het gemoderniseerde Raamplan Farmacie, dat is geschreven door de KNMP samen met Hidde Haisma (RUG) en Tom Schalekamp (Universiteit Utrecht), enkele docenten, openbaar apothekers en ziekenhuisapothekers en apothekers uit de farmaceutische industrie.

De nieuwe opleiding in Leiden legt een accent op patiëntenzorg en een betere samenwerking tussen apothekers en andere zorgverleners, heeft opleidingsdirecteur farmacie Mieke Mulder onlangs laten weten. “Ook wij leggen meer focus op communicatie van de apotheker met patiënten en zorgverleners”, zegt Schmidt (RUG). In het eerste cursusjaar maakt de opleiding hiervoor veertig extra contacturen vrij. Ook zet de RUG in op een meer interactieve studieomgeving: meer contact met mensen buiten de universiteit, uit de praktijk en in de laatste fase van het eerste studiejaar meer contact met studenten geneeskunde. “We laten studenten zien dat een proactieve werkhouding nodig is voor de communicatie met patiënten en zorgverleners. Ook willen we dat studenten meer aandacht krijgen voor zelfreflectie.”

Aanraking met praktijk

De Universiteit Utrecht heeft de studie helemaal vernieuwd, vertelt onderwijsdirecteur Ferdi Engels. “Studenten kwamen in de bachelorfase te weinig in aanraking met de praktijk. In de masterfase gebeurde dat pas aan het einde van de studie. De student moet meer meekrijgen dan alleen theoretische kennis. Hij moet beter zijn toegerust op de praktijk van de openbare apotheek en ziekenhuisapotheek.”

De Utrechtse opleiding besteedde volgens Engels al aandacht aan communicatie, maar dat is in het nieuwe curriculum verder verbeterd. “Dat is gezien de sterk veranderde omgeving van de apotheker nodig. De apotheker van de toekomst zal meer communiceren, op veel terreinen: in de FTO’s, aan de balie, bij de medicatiebeoordelingen, naar onderzoekers toe en in contacten met zorgverzekeraars.”

Document acties

gearchiveerd onder: Studenten, Apothekers, opleiding
Back to top