Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

RIVM: geneesmiddelen bedreigen oppervlaktewater

07-10-2016
Geneesmiddelresten vervuilen in toenemende mate het oppervlaktewater in Nederland, blijkt uit een vandaag gepubliceerd onderzoek van het RIVM. Vijf geneesmiddelen zijn in concentraties aangetroffen die de veiligheidsnorm overschrijden voor waterorganismen.
RIVM: geneesmiddelen bedreigen oppervlaktewater

Van de in totaal tachtig stoffen die waterbeheerders in 2014 hebben gemonitord, zijn te hoge concentraties aangetroffen van: diclofenac, azitromycine, claritromycine, sulfamethoxazol en carbamazepine. Ook werden hoge concentraties gevonden van onder meer naproxen, gabapentine, gemfibrozil, metoprolol, paracetamol, irbesartan, atenolol en lidocaïne.

Of geneesmiddelen daadwerkelijk verantwoordelijk zijn voor schade aan het ecosysteem is volgens het RIVM overigens onvoldoende duidelijk, omdat van slechts een fractie van de werkzame stoffen gegevens bekend zijn over hoeveelheden en effecten in het milieu. Uit laboratoriumonderzoek is wel gebleken dat geneesmiddelen invloed hebben op waterorganismen. Zo kunnen anticonceptiemiddelen zorgen voor geslachtsverandering bij vissen, aldus de onderzoekers.

Het RIVM schrijft dat de drinkwaterkwaliteit momenteel niet in het geding is door de geneesmiddelenresten in het rioolwater, maar in de toekomst kan de kwaliteit van de drinkwaterbronnen door vergrijzing en klimaatverandering – langdurige lage waterstanden – onder druk komen te staan.

Rioolwaterzuiveringsinstallaties verwijderen niet alle resten van geneesmiddelen uit rioolwater, daardoor komen de stoffen in het oppervlaktewater terecht. In Nederland gaat het jaarlijks om minimaal 140 ton werkzame stof, schatten de onderzoekers van het RIVM.

Om in de toekomst risico’s te voorkomen voor de volksgezondheid pleitte het RIVM eerder dit jaar voor een geïntegreerde aanpak van de watervervuiling door gezondheidszorg en milieusector.

 

 

 

 

.

 

Document acties

Back to top