Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Projecten voor ouderenzorg vallen in de prijzen

11-10-2016
Twee projecten voor kwetsbare ouderen, ‘WijsGrijs’ van Pharmium-apotheken en ‘Kwetsbare ouderen’ van de apothekers Sylvia Verwoert en Fleur de Groot, hebben de KNMP Zorginnovatieprijs najaar 2016 gewonnen. De prijzen zijn vanmorgen uitgereikt op het KNMP Congres in de Jaarbeurs in Utrecht.
Projecten voor ouderenzorg vallen in de prijzen

Omdat deze projecten uitstaken boven de andere inzendingen, heeft de jury besloten de KNMP Zorginnovatieprijs dit najaar twee keer uit te reiken. Beide projecten sluiten aan bij een mensgerichte zorg, zoals die staat beschreven in de Toekomstvisie Farmaceutische Patiëntenzorg 2020, aldus de jury.

In het project ‘Kwetsbare ouderen’ van de Utrechtse apothekers Sylvia Verwoert (Apotheek Ondiep) en Fleur de Groot (Zuilense Apotheek) staat communicatie tussen alle zorgverleners rondom de patiënt centraal. Heeft een kwetsbare oudere de regie niet meer in handen, dan kunnen de zorgverleners – medisch en sociaal - samen met de patiënt kiezen voor een zogeheten VICTOR. Deze persoon inventariseert de problemen en is bij alle andere zorgverleners bekend. (VICTOR staat voor Verantwoordelijkheid dragen voor het integreren van de zorg aan de patiënt, Inventariseren van problemen/knelpunten, Contact houden, Taken verdelen, Overzicht houden/ondernemen en Reflecteren/evalueren).

In de huisartseninformatiesystemen (HIS) is een aparte plek gecreëerd waar van elke kwetsbare oudere de zorgverleners staan vermeld. Alle zorgverleners weten dat zij zich bij de huisarts moeten melden, ook kunnen ze in het HIS altijd een collega vinden.

Screening

Het doel van het project ‘WijsGrijs’ is 65-plussers zelf actief te laten bijdragen aan hun gezondheid, zodat ze zolang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. De drie Pharmium-apotheken uit Drachten - Apotheek Barentsen, Apotheek De Dragt en Apotheek de Wiken - participeren in dit multidisciplinaire zorgproject.

Vier jaar geleden hebben zij Apotheek Sûnenz opgericht, een farmaceutisch expertisecentrum voor kwetsbare ouderen. Vanuit deze ‘pilloze’ apotheek geven de apothekers advies aan ouderen over medicatieveiligheid en ondersteunen zij huisartsen met gerontologische farmaceutische kennis.

Op basis van een screening wordt van ouderen vanaf 65 jaar die deelnemen aan het project een kwetsbaarheidsprofiel gemaakt. De apothekers bepalen met een medicatieveiligheidscore of een review noodzakelijk is.

Document acties

Back to top