Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Plaatjes monitoren overbodig

PW42 - 20-10-2016
Het bijstellen van de therapie aan de hand van de plaatjesfunctie leidt niet tot betere uitkomsten van de antistollingsbehandeling na een acuut coronair syndroom. 877 patiënten van 75 jaar of ouder kregen na stentplaatsing dagelijks 5 mg prasugrel en werden gerandomiseerd naar wel of geen monitoring van de plaatjesfunctie [Lancet; epub 28 augustus 2016].
Plaatjes monitoren overbodig

Aan de hand van de resultaten kon de dosering of het geneesmiddel worden aangepast. Er was geen verschil tussen de beide groepen in het optreden van het samengestelde eindpunt van cardiovasculair overlijden, infarct, beroerte, stenttrombose, revascularisatie en bloedingen (hazard ratio 1,003; BI95 0,78-1,29).

Document acties

gearchiveerd onder: Prasugrel, Trombocyten
Back to top