Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Azitromycine zinloos bij astma

PW42 - 20-10-2016
Azitromycine helpt niet om de symptomen van een acute astma-aanval te verbeteren.
Azitromycine zinloos bij astma

199 patiënten die zich met een acute astma-aanval meldden bij de spoedeisende hulp kregen naast systemische corticosteroïden een driedaagse kuur azitromycine of placebo [JAMA Intern Med; epub 19 september 2016]. Na tien dagen verschilden de symptoomscores in de azitromycinegroep niet significant van de placebogroep (verschil –0,166, BI95 –0,670-0,337).

Document acties

gearchiveerd onder: Azitromycine, Astma
Back to top