Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Pembrolizumab beter

PW23 - 10-06-2016
De remmer van programmed death-ligand 1 (PD-L1) pembrolizumab verlengt de overleving bij patiënten met eerder behandeld niet-kleincellig longcarcinoom.
Pembrolizumab beter

1034 patiënten kregen iedere drie weken pembrolizumab 2 mg/kg, 10 mg/kg of docetaxel 75 mg/m2 [Lancet 2016;387:1540-1550]. De mediane overleving was voor beide doseringen significant langer dan bij docetaxel, met het grootste effect bij de dosering van 10 mg/kg (12,7 vs. 8,5 maanden; hazard ratio 0,61; BI95 0,49-0,75). In de subgroep met PD-L1-expressie op minimaal 50% van de tumorcellen was het verschil met 17,3 versus 8,2 maanden nog groter.

Document acties

gearchiveerd onder: Pembrolizumab, Kanker, long, Docetaxel
Back to top