Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

NHG: op stofnaam voorschrijven blijft

PW24 - 09-06-2016
Huisartsen schrijven voor op stofnaam en vervolgens bepalen de apotheek en de zorgverzekeraar het meest doelmatige middel. Dit standpunt van Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) blijft na een herijking ongewijzigd.
NHG: op stofnaam voorschrijven blijft

Sommige spécialités zijn zo goedkoop dat zorgverzekeraars ze hebben opgenomen in hun preferentiebeleid. Een enkel huisartseninformatiesysteem stelt inmiddels zelf voorkeursfabrikanten voor. Omdat dit tot verwarring kan leiden, heeft het NHG zijn visie op generiek voorschrijven opnieuw tegen het licht gehouden.

Volgens de wetenschappelijke vereniging van huisartsen is het vooralsnog onwenselijk huisartsen te adviseren het goedkoopste middel te kiezen, in plaats van voor te schrijven op stofnaam. Prijzen van preferente geneesmiddelen kunnen namelijk variëren en de goedkoopste leverancier verandert sowieso periodiek.

Tijd investeren in de keuze van een preferent middel zou ook weinig zinvol zijn voor huisartsen omdat apothekers door leveringsproblemen regelmatig moeten afwijken van de voorgeschreven fabrikant (label), aldus het NHG. Apothekers zouden dan ook steeds moeten overleggen met huisartsen over een alternatief.

Volgens het NHG lijkt het “vooralsnog” goed om de situatie te handhaven zoals die nu is. In de richtlijnen en standaarden blijft de wetenschappelijke vereniging de stofnamen gebruiken.

Document acties

Back to top