Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Openbaar apotheker erkend als specialist

PW 3 - 19-01-2016
Het beroep openbaar apotheker is wettelijk erkend als specialisme. Minister Edith Schippers van Volksgezondheid heeft dat vanochtend bekendgemaakt in de Staatscourant.
Openbaar apotheker erkend als specialist

Het besluit betekent dat de titel openbaar apotheker specialist vanaf nu wettelijk wordt beschermd: de titel mag alleen worden gebruikt door apothekers die zijn opgenomen in het specialistenregister openbare farmacie. Daarmee kunnen ze hun deskundigheid en praktijkervaring aantonen bij patiënten, zorgverzekeraars, andere zorgverleners en belanghebbenden.

“Fantastisch nieuws”, reageert directeur Léon Tinke van de KNMP: “De minister geeft hiermee aan dat ze de openbaar apotheker ziet als een essentiële zorgverlener in de eerste lijn. Hiervoor hebben we ons de afgelopen jaren sterk gemaakt.”

Voorzitter Peter Wognum van de Wetenschappelijke Sectie Openbaar Apothekers (WSO) zegt dat het besluit van Schippers de positie van de openbaar apotheker in de zorgverlening erkent. “Dit is de kans voor de beroepsgroep zich te profileren op een volwaardige positie in de eerste lijn. De erkenning sluit perfect aan bij ons recente Routeplan professionele standaard en is daarmee een extra bevestiging voor de ingeslagen richting.”

De erkenning is volgens Tinke een extra aanmoediging door te gaan met de verdere ontwikkeling van de apotheekzorg en professionele standaarden. “Dat is van groot belang, gezien de enorme zorgvraag die als gevolg van de vergrijzing op ons afkomt. Daarvoor is meer persoonsgerichte aandacht nodig voor kwetsbare ouderen, waardoor zij een betere kwaliteit van leven hebben, langer zelfstandig kunnen blijven wonen en sociaal actief kunnen zijn.”

Publiek belang

Het KNMP-bestuur heeft de aanvraag tot wettelijke erkenning van het specialisme in november 2014 ingediend. Daarbij benadrukte de apothekers-organisatie dat het een publiek belang is om transparant te maken welke apotheker een openbaar apotheker spe-cialist is, die over de kennis en competenties beschikt die nodig zijn voor een goed functioneren in de eerste lijn.

De KNMP verwees in haar aanvraag naar het opleidingsplan voor de vervolgopleiding tot openbaar apotheker specialist, de criteria voor (her)registratie van openbaar apothekers en de accreditatie van opleidingen. “Door de intensieve vervolgopleiding verwerft de openbaar apotheker competenties die een basisapotheker niet heeft.”

Andere beroepsgroepen in de zorg zijn eerder door VWS wettelijk erkend als specialisme, zoals het medisch specialisme van de huisarts en het farmaceutisch specialisme van de ziekenhuis-apotheker. De ziekenhuisapothekers werden in 1998 wettelijk erkend.

 

Formele besluiten

Binnenkort informeert de KNMP haar leden over wat de erkenning in de praktijk betekent. Een van de gevolgen is dat uitspraken van de Specialisten Registratie Commissie Openbare Farmacie (SRC-OF) over registratie en herregistratie van openbaar apothekers in het specialistenregister formele besluiten zijn in de zin van de algemene wet bestuursrecht.

De KNMP zal – net als andere erkende specialismen in de zorg – de verdere procedure doorlopen om financiële steun te verwerven om de kwaliteit en de beschikbaarheid van goede opleidingsplaatsen voor openbaar apothekers te waarborgen.

Document acties

Back to top