Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Aanpassingen productinformatie

PW 3 - 27-12-2015
De productinformatie van enkele geneesmiddelen moet worden aangepast. De Co-ordination group for Mutual recognition and Decentralised procedures human (CMDh) heeft hiertoe besloten op basis van de aanbevelingen van het geneesmiddelenbewakingscomité PRAC en de bijbehorende beoordelingsrapporten.
Aanpassingen productinformatie

Bij amlodipine en bij ramipril moet informatie worden toegevoegd over interacties met trimethoprim, mTOR-remmers (everolimus, sirolimus, temsirolimus), tacrolimus of claritromycine, en over het syndroom van inadequate secretie van antidiuretisch hormoon (SIADH) als bijwerking.

Bij carmustine (in Nederland niet meer in de handel) moet worden gewezen op pulmonaire bijwerkingen.

De informatie over influenzavaccin (oppervlakteantigeen, geïnactiveerd) moet worden uitgebreid met een waarschuwing voor psychische reacties op een injectie met een naald.

Bij ofloxacine moet informatie worden toegevoegd over mogelijke bijwerkingen: zwelling van middelste deel van het oog, periorbitaal oedeem inclusief ooglidoedeem, ernstige leveraandoening, Stevens-Johnson-syndroom, dermatitis exfoliativa en toxische epidermale necrolyse. Voor lokale toepassing is de informatie enigszins anders dan voor systemische toepassing.

Document acties

Back to top