Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Observationele studie overschat

PW 17 - 27-04-2016
Observationele studies met routinematig verzamelde patiëntgegevens (RCD-studies) kunnen het behandeleffect substantieel overschatten.
Observationele studie overschat

Onderzoekers vergeleken resultaten van 16 RCD-studies met resultaten van 36 latere gerandomiseerde klinische studies met dezelfde onderzoeksvraag [BMJ 2016;352:i493]. In vijf gevallen (31%) vertoonden RCD’s en RCT’s tegengestelde uitkomsten. In negen RCD’s (56%) bevatte het betrouwbaarheidsinterval niet de effectschatting uit de RCT. Sterfteschattingen in de RCD’s waren 31% gunstiger dan in RCT’s (odds ratio 1,31; BI95 1,03-1,65).

Document acties

Back to top