Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Nieuwe standaard uitwisseling medicatiegegevens

PW29 - 18-07-2016
Voor veilig medicijngebruik is het noodzakelijk dat alle behandelaars medicatiegegevens eenduidig registreren en uitwisselen. Met dat doel is vorige week de Informatiestandaard Medicatieproces gelanceerd door koepelorganisaties van zorgverleners en patiëntenorganisaties.
Nieuwe standaard uitwisseling medicatiegegevens

De Informatiestandaard Medicatieproces, die nu verschijnt in conceptversie, is een set van afspraken over eenduidige registratie en uitwisseling van medicatiegegevens. De afspraken zijn opgesteld door KNMP, NFU, NHG, GGZ, Actiz, Nictiz, Patiëntenfederatie Nederland (voorheen NPCF) en het ministerie van Volksgezondheid.

Met de standaard kan informatie van het voorschrijven door de arts tot en met het gebruik door de patiënt worden uitgewisseld tussen de registratiesystemen van de verschillende zorgverleners en het persoonlijk gezondheidsdossier van de patiënt.

De Informatiestandaard Medicatieproces, waarvoor de Richtlijn Medicatieoverdracht de basis vormt, gaat uit van de vier stappen van het medicatieproces: voorschrijven, verstrekken, toedienen en gebruik. Ook wordt een scheiding aangebracht tussen therapeutische en logistieke gegevens.

Testen

Voordat de Informatiestandaard landelijk wordt vrijgegeven, gaan zorgverleners en softwareleveranciers komende maanden gezamenlijk testen. Deze testen worden uitgevoerd op meerdere infrastructuren, waaronder het Landelijk Schakelpunt. Ook apothekers kunnen zich samen met voorschrijvers en softwareleveranciers hiervoor aanmelden via: medicatieproces@nictiz.nl.

Medio 2017 kunnen alle zorgverleners en softwareleveranciers de Informatiestandaard Medicatieproces inbouwen.

Document acties

Back to top