Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

NHG: doorgebruiken kan bij licht verhoogd ALAT

PW 9 - 01-03-2016
Antibiotica, anti-epileptica en statines zijn de geneesmiddelen die het vaakst leverschade of verhoogde transaminasewaarden veroorzaken. Ook bij gebruik van antimycotica en analgetica kan dit optreden. Dat staat in de herziene NHG-Standaard Virushepatitis en andere leveraandoeningen.
NHG: doorgebruiken kan bij licht verhoogd ALAT

Volgens de werkgroep die deze standaard heeft herzien, kan een patiënt het geneesmiddel veilig doorgebruiken als de waarde van het leverenzym ALAT licht verhoogd is: tot anderhalf maal de normaalwaarde. Is de waarde hoger, dan raadt de werkgroep aan om het verdachte geneesmiddel te staken. Voorheen werd stoppen geadviseerd bij een progressieve stijging of een ALAT-waarde boven 100 units per liter. De werkgroep noemt nu geen absoluut getal meer, omdat de normaalwaarden per laboratorium verschillen.

Is staken klinisch niet verantwoord en is geen alternatief voorhanden, bijvoorbeeld bij anti-epileptica, dan overlegt de huisarts met de oorspronkelijk voorschrijver om het effect af te wegen tegen het risico. [CR]

Document acties

gearchiveerd onder: Standaarden, NHG, Leveraandoeningen
Back to top