Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Meer meldingen afgenomen effectiviteit Salbutamol Sandoz

PW24 - 07-06-2016
Het aantal meldingen over een mogelijk verminderd effect van astmamiddel Salbutamol van Sandoz is de laatste maanden toegenomen. Tot januari dit jaar ontving Bijwerkingencentrum Lareb zeventien meldingen; dat is nu gestegen naar 45 meldingen, aldus het Lareb.
Meer meldingen afgenomen effectiviteit Salbutamol Sandoz

Bij een aantal patiënten jonger dan 18 jaar was een ziekenhuisopname nodig vanwege een astma-aanval. De aanvallen waren soms ernstig volgens Lareb.

Alle meldingen gingen over een nieuwe astma-inhalator met Salbutamol die Sandoz in oktober 2014 op de markt heeft gebracht: een inhalator met salbutamol 100 microgram/dosis (RVG-nummer 34424). Deze inhalator heeft een ander uiterlijk en een nieuwe samenstelling. Zo bevat het nieuwe product oliezuur als hulpstof.

Eerder Europees onderzoek heeft geen verklaring opgeleverd voor het optreden van astma-exacerbaties bij het gebruik van dit nieuwe product. Behalve in Nederland werden alleen in Duitsland klachten gemeld. Er is geen kwaliteitsdefect van Salbutamol Sandoz gevonden. Het Centraal Bureau Geneesmiddelen (CBG) heeft gisteren bekendgemaakt dat nader onderzoek nodig is.

Zolang er geen resultaten uit het nader onderzoek zijn, adviseert het CBG patiënten Salbutamol Sandoz aërosol 100 microgram/dosis inhalator volgens voorschrift te gebruiken. Als patiënten vragen hebben, adviseert het CBG hen contact op te nemen met apotheker of arts.

Document acties

gearchiveerd onder: Salbutamol, Werkzaamheid
Back to top