Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Apotheken toegankelijker door gebruik eHealth

Meerderheid apothekers voor online inzage patiëntdossier

PW23 - 07-06-2016
Apothekers zien veel potentie in eHealth, maar een belangrijke voorwaarde voor innovatie is volgens hen een verbetering van het apotheekinformatiesysteem. Dat blijkt uit onderzoek van Nictiz naar het gebruik van eHealth in de apotheek.
Apotheken toegankelijker door gebruik eHealth

Veelbelovende voorbeelden van eHealth zijn volgens apothekers track & trace, mobiele apps, medicijnkluisjes en e-consults. Ook in het Landelijk Schakelpunt zien apothekers potentie, met name als dit verder wordt uitgebreid met een koppeling met andere zorgverleners, zo staat te lezen in ‘eHealth, de apotheker is er klaar voor’ – een uitgave van Nictiz, in samenwerking met de KNMP en de NVZA.

Voor het onderzoek heeft Nictiz een enquête gehouden onder 122 openbaar apothekers en 17 poliklinisch apothekers. Daarnaast is een focusgroep georganiseerd met vijf apothekers.

Een groot deel van de apothekers vindt dat het huidige apotheekinformatiesysteem (AIS) nog niet klaar is voor de toekomst. Het AIS biedt volgens hen wel mogelijkheden, mits er een volledig systeem van kan worden gemaakt. Apothekers ontwikkelen nu zelf functionaliteiten of kopen die in bij derde partijen, zoals een track & trace-systeem.

Drempelverlagend

Verder willen apothekers extra informatie kunnen opslaan in het AIS: notities over laaggeletterdheid en lage gezondheidsvaardigheden. Ook is er behoefte aan het opnemen van meldingen voor valrisico en therapieontrouw.

Op dit moment is in apotheken al veel mogelijk op het gebied van eHealth, constateren de onderzoekers. De meest gebruikte toepassingen zijn eenvoudige ‘gemaksdiensten’, zoals het online (herhaal)recepten aanvragen, het stellen van vragen en informeren of de medicatie klaarligt. Deze elektronische communicatiemiddelen werken volgens een meerderheid van de apothekers drempelverlagend voor patiënten.

Patiëntinformatie elektronisch uitwisselen kunnen apothekers op dit moment voornamelijk met andere apothekers en huisartsen. Uitwisseling met ziekenhuizen en zorginstellingen is maar beperkt mogelijk, terwijl die wens volgens de onderzoekers wel leeft onder apothekers. Een veel genoemde belemmering daarbij is dat systemen slecht of in het geheel niet kunnen worden gekoppeld. Met als gevolg dat de fax nog steeds veelvuldig wordt gebruikt. Ook ontbreken volgens de apothekers de standaarden voor de inrichting van systemen.

Medicatiedossier

Een derde onderzochte eHealth-toepassing is het online inzien van medicatiedossiers door patiënten. Meer dan 80% van de apothekers is voorstander van deze service. Bij ruim zes op de tien openbaar apothekers hebben patiënten toegang tot hun medicatieoverzicht en bij ruim de helft ook tot de medicatiehistorie.

Apothekers verwachten dit jaar voornamelijk te gaan investeren in het elektronisch uitwisselen van patiëntinformatie met andere zorgverleners. Andere investeringen zijn het proactief herhalen van chronische medicatie en het e-consult.

Ook gaan apothekers verder met de ontwikkeling van het online samenwerken met andere zorgverleners in gemeenschappelijke dossiers, bijvoorbeeld voor chronische zieken of kwetsbare ouderen.

Document acties

gearchiveerd onder: Apothekers, openbaar, Automatisering
Back to top