Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Griepvaccinatie ook voor gebruikers oncolytica

PW42 - 20-09-2016
Meer mensen die oncolytica gebruiken, zouden een influenzavaccinatie moeten krijgen. Omdat conditie en afweer bij oncologiepatiënten verslechterd zijn, is griepvaccinatie juist voor hen extra belangrijk. Zij zijn extra vatbaar voor griep en de complicaties daarvan, wat kan leiden tot een ernstiger beloop en hogere sterfte en bovendien tot uitstel van hun oncologische behandeling.
Griepvaccinatie ook voor gebruikers oncolytica

Het in Nederland gebruikte geïnactiveerde griepvaccin is bij deze patiënten veilig en effectief. Hoewel de respons op de vaccinatie tijdens chemotherapie verminderd kan zijn, ontwikkelt een aanzienlijk deel van de gevaccineerden antistoffen. De bijwerkingen zijn vergelijkbaar met die van gezonde volwassenen. De vaccinatie moet bij voorkeur plaatsvinden vóór de eerste chemokuur. Wanneer dit niet mogelijk is, kan ook vlak voor, tijdens of na de chemotherapie gevaccineerd worden.

Ongeveer de helft van de oncologiepatiënten wordt gevaccineerd tegen griep. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de Stichting Nationaal Programma Grieppreventie (SNPG) en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) besteden dit jaar extra aandacht aan het belang van de griepvaccinatie bij oncologiepatiënten.

Document acties

gearchiveerd onder: Oncologie, Vaccinatie, influenza
Back to top