Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

IGZ waarschuwt apotheek op Bonaire

20-09-2016
In Apotheek Botica Sabana op Bonaire zijn de medicatiebewaking, de medicatieoverdracht en de waarneemregeling niet op orde. Van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft de apotheek een waarschuwing gekregen.
IGZ waarschuwt apotheek op Bonaire

Apotheek Botica Sabana voldoet niet aan de belangrijke randvoorwaarden voor verantwoorde farmaceutische zorg, zo heeft de Inspectie vastgesteld tijdens eerdere bezoeken in deze apotheek.

In de apotheek ontbreekt volgens IGZ een goed werkend apotheekinformatiesysteem, waardoor de medicatiebewaking onvoldoende functioneert. Ook zijn de waarnemingsregeling en de overdracht van medicatiegegevens niet op orde, volgens IGZ onmisbaar voor de continuïteit van zorg.

Tot 15 oktober 2016 heeft Apotheek Botica Sabana van de Inspectie de tijd gekregen om de benodigde maatregelen te treffen zodat aan alle normen wordt voldaan. Voldoet de apotheek niet binnen die termijn aan de aanwijzing, dan kan IGZ een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang opleggen.  

Document acties

Back to top