Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Geen plaats in het GVS voor ivacaftor + lumacaftor

PW23 - 05-06-2016
Het combinatiepreparaat ivacaftor + lumacaftor (Orkambi) verdient volgens het Zorginstituut Nederland (ZIN) geen plaats in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS).
Geen plaats in het GVS voor ivacaftor + lumacaftor

Orkambi is niet onderling vervangbaar met enig ander middel in het GVS en heeft therapeutische meerwaarde als ondersteunende zorg bij behandeling van een bepaalde vorm van cystische fibrose, maar de kosteneffectiviteitsanalyse is van onvoldoende kwaliteit. Het ZIN verwacht dat er zo’n 500 patiënten zijn met de geregistreerde indicatie; bij gemiddelde kosten van € 170.000 per jaar betekent dit jaarlijkse meerkosten van € 84 miljoen tot € 125 miljoen. Omdat dit zou leiden tot verdringing van andere zorg, ziet het ZIN vooralsnog geen plaats op bijlage 1B van het GVS. Het ZIN is bereid tot heroverweging wanneer de fabrikant een beter onderbouwde schatting van de kosteneffectiviteit levert en meer inzicht geeft in de prijsopbouw van Orkambi.

Document acties

gearchiveerd onder: Vergoeding, Orkambi®
Back to top