Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Flink hogere boetes voor tekorten geneesmiddelen

23-06-2016
De boete die farmaceutische bedrijven kunnen krijgen voor het verwijtbaar veroorzaken van een geneesmiddeltekort wordt verhoogd van € 45.000 naar € 820.000. Dat schrijft minister Edith Schippers van Volksgezondheid vandaag aan de Tweede Kamer.
Flink hogere boetes voor tekorten geneesmiddelen

Het aanpassen van de Geneesmiddelenwet neemt nog wel tijd in beslag, daarom heeft Schippers de boete al verhoogd naar € 150.000. Met het wetsvoorstel wil de minister de maximale boete van de Geneesmiddelenwet (€ 45.000) verhogen tot het niveau van de Warenwet (€ 820.000).

Schippers reageert met deze maatregel op de aangenomen motie van CDA-Kamerlid Hanke Bruins en Henk van Gerven van de SP, die verzoekt de boete voor fabrikanten zo te verhogen dat daar een afschrikwekkende werking van uitgaat. Aanleiding voor deze motie was de leveringstop van het schildkliermiddel Thyrax door Aspen Pharma, dat door ongeveer 350.000 Nederlanders wordt gebruikt.

Eén meldpunt

In haar brief informeert Schippers de Kamer ook over de bevindingen van de Werkgroep Geneesmiddelentekorten. Op dit moment zijn er twee loketten waar fabrikanten geneesmiddeltekorten moeten melden: voorziene tekorten bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en onvoorziene bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Beide partijen hebben aangegeven gezamenlijk één meldpunt in te richten, om het melden van tekorten te versimpelen en alle mogelijke ruis te voorkomen. Naar verwachting wordt het meldpunt eind dit jaar geopend.

Verder laat Schippers onderzoeken of zorgverzekeraars in hun contracten voldoende aandacht besteden aan de leveringszekerheid. Eerdere ervaringen met fabrikanten zouden kunnen meewegen bij het afsluiten van een contract en zorgverzekeraars kunnen een boeteclausule opnemen indien een aanbieder niet kan leveren.

Ook wordt nader onderzocht of de termijn van de bekendmaking van de lijst met preferente geneesmiddelen door zorgverzekeraars lang genoeg is, zodat fabrikanten hun productie daarop kunnen aanpassen.

Apothekers

Ook apothekers kunnen volgens Schippers helpen tekorten bij de groothandel te voorkomen, bijvoorbeeld door leveringszekerheid te laten opnemen in de contracten die zij afsluiten met groothandels. Verder kunnen apothekers zich bij een tekort conformeren aan uitleverafspraken over de resterende voorraden. Ook is het mogelijk om in samenspraak met artsen bijvoorbeeld de meest kwetsbare patiëntengroep voorrang te geven.

Ten slotte kunnen apothekers besluiten maar voor een beperkte termijn geneesmiddelen afleveren om zo te helpen de periode van het tekort te overbruggen. Dit is recent ook gebeurd bij de tekorten van Thyrax en tamoxifen, schrijft de minister. De werkgroep Geneesmiddelentekorten is dit nu verder aan het uitwerken.

In de werkgroep Geneesmiddeltekorten participeren patiënten (NPCF), medisch specialisten (FMS), apothekers (KNMP, ASKA, NVZA), groothandels (BG Pharma), fabrikanten (Nefarma, Bogin, GLN) en de overheid (IGZ, CBG en VWS).

Document acties

Back to top