Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Eind dit jaar verkiezing nieuwe KNMP-bestuursleden

16-08-2016
Leden van de KNMP kunnen in november/december twee nieuwe bestuursleden kiezen. Het gaat om een herverkiezing en een uitbreiding van het KNMP-bestuur met een openbaar apotheker. De benoeming van de twee nieuwe bestuursleden vindt plaats tijdens de Algemene Vergadering op 14 december.
Eind dit jaar verkiezing nieuwe KNMP-bestuursleden

De Algemene Vergadering stemde op 29 juni in met de uitbreiding van het KNMP-bestuur met een openbaar apotheker.

In maart 2017 verstrijkt de eerste termijn van drie jaar van Jan Pieter Schouten en Rob de Wolf als lid van het KNMP-bestuur. Penningmeester Jan Pieter Schouten stelt zich herkiesbaar. Secretaris Rob de Wolf zal per 14 december 2016 aftreden. Vicevoorzitter Marleen Barth stelt zich niet verkiesbaar voor een volgende termijn. Haar positie wordt niet meteen ingevuld. Het KNMP-bestuur zal zich na de benoeming van de nieuwe bestuursleden beraden op de invulling van deze positie.

Document acties

Back to top