Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Eerste cao voor apothekers in dienstverband

PW 8 - 19-02-2016
De Vereniging Zelfstandige Apothekers (VZA) en de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) hebben de eerste cao Apothekers in dienstverband afgesloten. Dat melden zij vanmorgen op hun websites.
Eerste cao voor apothekers in dienstverband

De afspraken gelden voor de ongeveer duizend apothekers die werken bij een van de 750 apotheken die zijn aangesloten bij de VZA.

Over een cao voor alle openbaar apothekers in loondienst, totaal ongeveer tweeduizend, zijn de partijen nog in gesprek. Het overleg voor deze cao kwam in februari vorig jaar volledig in handen van de individuele werkgevers toen de Associatie van Ketenapotheken zich terugtrok.

Salaristabel

Voor deze eerste cao vormde het principeakkoord tussen de VZA en de LAD uit mei 2015 het fundament. Het Professioneel Statuut van de KNMP is ook van toepassing op de nieuwe arbeidsverhoudingen.

De nieuwe salaristabel uit het principeakkoord is onderdeel van de cao en vloeit deels voort uit de KNMP-richtlijnen. Op basis van de cao moeten VZA-werkgevers die de loonsverhoging van 0,5% per 1 januari en 1% per 1 april nog niet hadden toegepast, dat alsnog doen met terugwerkende kracht per 1 september 2014

Document acties

Reacties

23-02-2016 16:49
J.C. Kortekaas zegt:

Het maximaal pensioengevend salaris is bij SPOA gemaximeerd op 75000 euro. Dit gebeurde nadat de BPOA-vergadering had gekozen voor het wettelijk maximum van 100.000 euro. Op verzoek van de werkgeverslobby werd dit besluit teruggedraaid door het BPOA-bestuur en kwam er 75000 euro te staan in de uitvoeringsovereenkomst met SPOA.

Saillant detail is toch wel dat het kantoorpersoneel van de KNMP onder de regeling bij PMA valt, die wel doorloopt tot het wettelijk maximum.

Citerend uit de goedgekeurde notulen van de BPOA-vergadering van 25 juni 2015:

"De heer Kortekaas wil vastgelegd hebben in de notulen dat op 14-10-2014 gesproken is over en als uitgangspunt is genomen een maximum inkomen van € 100.000,-- (sheet 12 en 13). Hij kan begrijpen dat in de praktijk achteraf is gebleken dat dit problemen gaat geven en gekozen is voor 75.000,--."

Back to top