Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Amiloride + HCT: samen sterker

PW 8 - 23-02-2016
De combinatie van hydrochloorthiazide met amiloride verlaagt de bloeddruk meer dan de afzonderlijke bestanddelen, zonder een toename van bloedglucose of kalium. Dat blijkt uit de dubbel-blinde gerandomiseerde fase IV-studie PATHWAY-3.
Amiloride + HCT: samen sterker

Thiazidediuretica kunnen het risico op het ontwikkelen van diabetes type 2 verhogen. Dit lijkt verband te houden met de kaliumverliezende eigenschappen van dit type diuretica. Britse onderzoekers wilden daarom weten of toevoeging van een kaliumsparend diureticum de nadelige effecten van een thiazide op kalium- en glucosespiegel teniet kon doen, met ten minste een gelijkwaardig effect op de bloeddruk bij equipotente doseringen [Lancet 2016;4(2):136-47].

Ongeveer vierhonderd patiënten met een verhoogde bloeddruk ondanks behandeling met antihypertensiva (uitgezonderd diuretica) en met minimaal één component van het metabool syndroom, kregen na randomisatie 10 mg amiloride, 25 mg hydrochloorthiazide of 5 mg amiloride plus 12,5 mg hydrochloorthiazide. Diabeten waren uitgesloten van deelname. Na 12 weken werden alle doseringen verdubbeld. De onderzoekers voerden na 12 en 24 weken een orale glucosetolerantietest en bloeddrukmetingen uit.

De bloedglucosewaarden twee uur na inname van 75 gram glucose waren lager in de groepen die amiloride kregen dan in de hydrochloorthiazidegroep. Dit verschil was echter alleen significant met de gemiddelde waarden van week 12 en 24 (verschil bij monotherapie amiloride –0,55 mmol/L (BI95 –0,96 tot –0,14; p=0,0093) en bij combinatietherapie –0,42 (BI95 –0,84 tot –0,004; p=0,048)). De systolische bloeddruk nam bij de combinatietherapie gemiddeld 3,9 mmHg meer af dan bij monotherapie met hydrochloorthiazide (p=0,0064).

Na 24 weken was de kaliumspiegel onveranderd in de combinatiegroep, significant hoger in de amiloridegroep en significant lager in de hydrochloorthiazidegroep. De onderzoekers adviseren daarom de combinatietherapie in te zetten als diureticum van eerste keuze.

Document acties

gearchiveerd onder: Hypertensie, Hydrochloorthiazide, Amiloride
Back to top