Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Bètablokker na MI: snel en kort

PW47 - 22-11-2016
Snelle inzet van bètablokkers na een hartinfarct vermindert de mortaliteit, maar na een jaar lijkt dit voordeel verdwenen.
Bètablokker na MI: snel en kort

Dat blijkt uit analyse van een Franse registratiedatabase [BMJ 2016;354:i4801]. Bij patiënten met een infarct maar zonder hartfalen was de mortaliteit na dertig dagen significant lager als ze snel een bètablokker kregen (hazard ratio 0,46, BI95 0,26-0,82). De vijfjaarsmortaliteit was echter niet lager bij patiënten die de bètablokker na een jaar nog gebruikten (HR 1,19; BI95 0,65-2,18); dit gold wel voor statines (HR 0,42; BI95 0,25-0,72).

Document acties

gearchiveerd onder: Bètablokkers, Hartinfarct
Back to top