Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

ZN: meer duidelijkheid nodig rond vergoedingen geneesmiddelen

11-03-2015
Zorginstituut Nederland moet meer duidelijkheid geven over de criteria voor vergoeding van geneesmiddelen. Dat stelt Zorgverzekeraars Nederland (ZN) naar aanleiding van de onrust die is ontstaan over honderd apotheekbereidingen die zorgverzekeraars niet langer vergoeden.
ZN: meer duidelijkheid nodig rond vergoedingen geneesmiddelen

Volgens ZN moet meer duidelijkheid over de pakketcriteria voorkomen dat zorgverzekeraars in een discussie belanden met patiënten en apothekers over de noodzaak om bepaalde geneesmiddelen en apotheekbereidingen te vergoeden.

Zorgverzekeraars passen bij het vaststellen van vergoedingen de pakketcriteria van de overheid toe – het Zorginstituut Nederland adviseert minister Schippers van VWS hierover. Deze criteria gaan uit van bewezen effectiviteit en doelmatigheid, schrijft ZN.

Maar als een geneesmiddel of bereidingsvorm niet voldoet aan deze criteria en apothekers geven aan dat het wél effectief is bij een patiënt ontstaat er volgens ZN een discussie die niet wenselijk is. “Het Zorginstituut moet duidelijker de uitgangspunten communiceren die bepalen wat verzekerde zorg is”, aldus een ZN-woordvoerder.

Apothekers en zorgverzekeraars voeren op dit moment discussie over de effectiviteit van meer dan honderd apotheekbereidingen die zorgverzekeraars per 1 maart 2015 van vergoeding hebben uitgesloten. Volgens de zorgverzekeraars zijn de apotheekbereidingen “niet rationeel”. De KNMP bestrijdt dat en roept in een brief aan ZN op de maatregel per direct terug te draaien “omdat deze apotheekbereidingen op grond van de stand van de wetenschap en praktijk ten onrechte van vergoeding worden uitgesloten”. Voor veel geneesmiddelen die nu ineens niet meer worden vergoed, is wel degelijk onderbouwing in de literatuur, aldus de KNMP.

Onder patiënten is onrust ontstaan nu zorgverzekeraars hebben besloten de ruim honderd bereidingen niet meer te vergoeden. De Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF) heeft in een brief aan de zorgverzekeraars haar verbazing uitgesproken dat patiëntenorganisatie niet eerder zijn geïnformeerd over de maatregel.

Ook ZN vraagt aandacht voor betere communicatie en voorlichting als de vergoeding voor geneesmiddelen verandert.

Document acties

Reacties

12-03-2015 15:33
D.T. Hendriksz zegt:

Die duidelijkheid moet voorafgaand het vaststellen van een verzekerd pakket worden gegeven. Wat ZN nu doet en wat sommige verzekeraars zelf doen is het eerst zakkenrollen of het beroven van een bank en achteraf vragen of er regels kunnen worden opgemaakt over het al dan niet verbieden of in goede banen leiden van zakkenrollen of bankovervallen.

De premie van de verzekering wordt vastgesteld op bij verzekeraars bekende gegevens, historische data, en raming naar de toekomst. Zij wisten toen nog niet dat zij per 1 maart het bestand zouden opschonen. De prijs van al die geschrapte artikelen zit dus in de huidige nominale premie verwerkt. Door in de loop van het verzekerde jaar te schrappen/op te schonen, laten verzekeraars verzekerden nu 2x betalen voor de zorg. Met instemming van de Minister. En met instemming van de NPCF. De koepel van patiëntenverenigingen.
De motieven van de verzekeraars zijn wel te begrijpen; zij lopen een risico op de zorginkoop van een 9% en zij proberen zo meer 'lucht' te scheppen. Tevens mogen zij het verschil tussen raming en daadwerkelijke schadelast houden als winst. Die prikkel is blijkbaar onweerstaanbaar.
Dit was niet gebeurd als de Geneesmiddelenwet zou zijn gehandhaafd. De prikkel om zelf te bereiden wordt door het zuivere ad hoc karakter in toom gehouden; die rem is weggevallen door het gedoogbeleid en het toestaan van Doorgeleverde Bereidingen. Maar dat is geen juridisch legitieme reden om verzekerden 2x te laten betalen voor verzekerde zorg. Juridisch aanvechtbaar besluit van de verzekeraars, alleen een partij moet dat wel doen.
Ondertussen moeten bijvoorbeeld oxybutynine blaasspoelgebruikers 600 euro per maand betalen tot de machtiging los komt. Als die los komt.
De juristen van verzekeraars weten van wanten, die schrikken niet van een juridische actie meer of minder. Hoort bij het spel. Dus KNMP!

12-03-2015 21:08
D.T. Hendriksz zegt:

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2015/03/12/kamerbrief-over-bericht-dat-vele-geneesmiddelen-niet-meer-vergoed-worden.html

Gisteren heeft het Bestuurlijk Overleg Eerstelijn plaatsgevonden onder voorzitterschap van het ministerie van VWS. Hierin hebben betrokken partijen (Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF), Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), InEen, Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP), Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) en Zorgverzekeraars Nederland) afgesproken over de huidige situatie op korte termijn in gesprek te gaan. Ik juich deze afspraak toe en hoop dat verzekeraars, apotheekhoudenden en patiënten deze lijst nog eens gezamenlijk doorlopen en dat dit snel tot duidelijkheid leidt voor alle partijen.

--Kan de KNMP toch even aankaarten hoe dat nu zit met de nominale premie hoogte, de verwachte schadelast en het in de loop van het verzekerde jaar schrappen van vergoedingen op basis van redenen die ook golden voor de start van het jaar? Het komt nu over alsof verzekerden nu dubbel betalen voor hun zorg.
En hoe komt het dat Keto/Triam van DMB niet wordt vergoed en Triam/Keto van VAL weer wel? Prijs? Vergeten? Test?
Terugdraaien van deze actie en eerst bij aanvang van het verzekerde jaar dit soort maatregelen nemen, in overleg met alle partijen en dan pas de nominale premie vaststellen. Nu komt het allemaal erg over als de zakkenroller die eerst rolt en daarna vraagt of het mocht en of er regels voor kunnen worden opgesteld. Verzekeraars spelen nu de vermoorde onschuld. Daar mogen zij niet mee weg komen.

16-03-2015 09:41
J.C. Kortekaas zegt:

KNMP likt nog steeds haar wonden vanwege de profetische campagne uit 2007:

"Slikt u alles van uw zorgverzekeraar"

Gelijk hebben en het niet krijgen.

De Grootbereiders worden inmiddels aan de voordeur van de apotheek tegengewerkt. De klant betaalt maar de bereiding is een illegaal gedoogde bereiding door IGZ. Tegen de wet.

Back to top