Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Vitamine D-preparaat grootste kostenstijger

Groei uitgaven hulpmiddelen met 2,2% naar € 1,5 miljard

PW Magazine 24, jaar 2015 - 10-06-2015
Colecalciferol veroorzaakte vorig jaar de grootste stijging in de uitgaven aan extramurale geneesmiddelen: met 60% naar € 35 miljoen. De totale uitgaven bleven met € 4,3 miljard vrijwel gelijk aan 2013. Dat blijkt uit cijfers van het Zorginstituut Nederland.
Vitamine D-preparaat grootste kostenstijger

Het geneesmiddel colecalciferol wordt voorgeschreven bij osteoporose en aan patiënten met een tekort aan vitamine D. Mede door de eind 2012 gepubliceerde NHG-Standaard Fractuurpreventie en de komst van enkele nieuwe producten, was dit vitamine D- preparaat de grootste stijger in de uitgaven. De spécialités Divisun en D-Cura werden het meest voorgeschreven. Het Zorginstituut Nederland concludeert dit op basis van het Genees- en hulpmiddelen Informatie Project (GIP) dat informatie bevat over geneesmiddelen die zijn verstrekt en vergoed volgens de Zorgverzekeringswet. Zorgverzekeraars leveren de declaratiegegevens van in totaal 16,8 miljoen verzekerden aan bij deze GIP-databank.

Verder blijkt dat de uitgaven vorig jaar flink daalden door de patenten die zijn verlopen. Artsen kiezen vaker voor generieke varianten waardoor aan bijvoorbeeld de spécialités CoAprovel en Micardis – twee hypertensiemiddelen – respectievelijk € 10,5 miljoen (52%) en € 6,2 miljoen (57%) minder werd uitgegeven. De kosten voor het migrainemiddel Maxalt liepen terug met 56% naar € 4,8 miljoen.

De invloed van het preferentiebeleid is volgens het Zorginstituut Nederland duidelijk zichtbaar bij de macrogol-combinatiepreparaten. De uitgaven voor deze preparaten zijn met 16% gedaald naar ruim € 38 miljoen, het aandeel van de generieke varianten daarbinnen verdubbelde echter naar € 25 miljoen.

Allergenen

Allergenen werden minder voorgeschreven – een daling van € 12 miljoen – doordat vanaf 2014 slechts een beperkt aantal van deze extracten is geregistreerd. En zorgverzekeraars vergoeden alleen nog de geregistreerde allergenen.

Aan hulpmiddelen is vorig jaar in totaal € 1,5 miljard uitgegeven: een groei van 2,2% ten opzichte van 2013. Vooral de kosten voor hoortoestellen stijgen snel: met bijna 30% naar € 156 miljoen.

Het aantal verzekerden dat gebruikmaakt van hulpmiddelenzorg groeide met 3% naar 2,2 miljoen.

Incontinentiematerialen

De kosten van incontinentiematerialen daalden vorig jaar met 9% naar circa € 149 miljoen. Het aantal gebruikers liep terug met 4,8%; de kosten per gebruiker met 4,2%.

Volgens Zorginstituut Nederland zijn de patiëntprofielen met bijbehorende dagtarieven van zorgverzekeraars mogelijk de oorzaak van deze daling. In een gesprek met de verzekerde moet de zorgaanbieder dit profiel vaststellen.

Het aantal gebruikers van diabetestestmaterialen en het aantal declaraties per patiënt bleef vorig jaar nagenoeg op hetzelfde niveau. Toch daalden de totale uitgaven aan deze materialen met zo’n 13% naar € 87,6 miljoen. Een mogelijk oorzaak van deze daling is het nieuwe inkoopbeleid voor diabeteshulpmiddelen dat enkele zorgverzekeraars in 2014 hebben geïntroduceerd, zo stelt het Zorginstituut Nederland.

Document acties

Back to top