Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Veiliger antistollingsmiddel op komst

24-02-2015
Mogelijk ligt er een nieuw antistollingsmiddel in het verschiet, een factor XI-remmer. Dit middel verkleint het risico op trombose, maar de kans op bloedingen lijkt nauwelijks toe te nemen.

Dat beschrijven Büller et al. in het New England Journal of Medicine. Driehonderd patiënten ondergingen een knievervangende operatie en kregen om trombose te voorkomen ofwel de standaardbehandeling met 40 enoxaparine ofwel de experimentele factor-XI-remmer (FXI-ASO) in een dosering van 200 of 300 mg per dag. FXI-ASO is een oligonucleotide dat specifiek factor-XI-spiegels verlaagt.

Van de patiënten die de gebruikelijk antistollingsbehandeling kregen, ontwikkelde 30% trombose, in de groep die 200 mg FXI-ASO kreeg was dit 27%, maar in de 300 mg-groep kreeg slechts 4% trombose. Verder was het aantal bloedingen bij de FXI-ASO-gebruikers lager, bij beide doseringen 3%, tegenover 8% in de enoxaparinegroep.

De auteurs concluderen dat de factor-XI-remmer in de 200 mg-dosering niet inferieur is aan enoxaparine en in de 300 mg-dosering zelfs superieur, terwijl het middel aanzienlijk minder bloedingen geeft dan enoxaparine.

Document acties

Back to top