Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Vaststelling zorgtarieven van NZa naar VWS

PW Magazine 16, jaar 2015 - 02-04-2015
Minister Schippers van Volksgezondheid stelt uiterlijk per 1 januari 2017 voortaan zelf de tarieven in de zorg vast. Ze haalt deze verantwoordelijkheid weg bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), die bovendien haar controletaken voor de zorgmarkt verliest. De zorgautoriteit behoudt alleen haar toezichtstaak op de zorgsector. Dat heeft Schippers vandaag bekendgemaakt in een brief aan de Tweede Kamer.
Vaststelling zorgtarieven van NZa naar VWS

De minister heeft dat besloten na de onrust die vorig jaar ontstond over berichten van een klokkenluider die misstanden bij de NZa aan de orde stelde. Deze man pleegde enkele maanden later zelfmoord. Schippers wil verder dat de NZa haar loket waar misstanden kunnen worden gemeld uitbreidt en dat de zorgautoriteit zich klantvriendelijker opstelt. Bovendien moet het personeelsbeleid bij de NZa verbeteren, vindt Schippers.

De NZa moet voortaan het door VWS vastgestelde beleid uitvoeren, schrijft Schippers in een brief aan de Tweede Kamer: “Hierdoor komt er een meer logische knip tussen de taken van de NZa en het ministerie en zo wordt duidelijker wie waarvoor verantwoordelijk is.” De minister heeft het besluit genomen na de aanbevelingen van de commissie-Borstlap, die vorig jaar werd samengesteld.

De fusietoets en het instrument van de aanmerkelijke marktmacht, die nog bij de NZa liggen, zullen overgaan naar de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De NZa zal zich bezig blijven houden met toezicht, zoals het nakomen van de zorgplicht door zorgverzekeraars, het toezicht op de uitvoering van de Wet Langdurige Zorg en de Zorgverzekeringswet en het tegengaan van fouten en fraude in de zorg. De NZa blijft ook verantwoordelijk voor de behandeling van individuele gevallen.

De NZa krijgt een driehoofdig bestuur, onder leiding van de vorige week benoemde Marian Kaljouw. Ook wordt de positie van de Raad van Advies versterkt en komt er een auditcommittee die intern onderzoek kan doen. De zorgautoriteit moet de bestuurskosten beter in de hand houden, schrijft de minister.

Schippers wil met de “herpositionering van de NZa het vertrouwen in en het gezag van de NZa versterken, nadat die het afgelopen jaar onder druk is komen te staan. VWS gaat over het beleid en legt dat vast in regels en de NZa voert deze uit.”

Document acties

Back to top