Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Vaccin tegen huidige variant ebolavirus

PW Magazine 15, jaar 2015 - 09-04-2015
Een kandidaat-ebolavaccin dat is gebaseerd op de virusvariant die nu rondwaart in West-Afrika, lijkt veilig en veroorzaakt een immuunreactie bij gezonde vrijwilligers. Dat schrijven Feng-Cai Zhu et al. in The Lancet.
Vaccin tegen huidige variant ebolavirus

Dit is het eerste vaccin dat is gebaseerd op de huidige virusstam. Eerdere vaccins waren gebaseerd op de virusvariant van de uitbraak in Zaïre in 1976.

In een gerandomiseerde, dubbelblinde en placebogecontroleerde fase I-studie kregen 120 gezonde volwassenen een placebo (n = 40) of een lage (n = 40) of hoge dosis (n = 40) van het vaccin. Na 28 dagen hadden 38 personen in de lagedosisgroep en 40 personen in de hogedosisgroep een immuunreactie op het vaccin. Er werd geen immuunrespons waargenomen in de placebogroep. Een hogere dosis zorgde voor meer antilichamen (gemiddelde titer 682,7 [424,3-1098,5] respectievelijk 1305,7 [970,1-1757,2] P < 0,0001).

Er traden geen ernstige bijwerkingen op. Wel ervoeren 82 deelnemers (68%) minimaal een lichte bijwerking binnen zeven dagen na vaccinatie (n = 19 in de placebogroep, n = 27 in de lagedosisgroep en n = 36 in de hogedosisgroep, P = 0,0002). De meest voorkomende bijwerking was een lichte pijn op de plaats van injectie (n = 8 in de placebogroep, n = 14 in de lagedosisgroep en n = 29 in de hogedosisgroep, P < 0,0001).

Deze studie is uitgevoerd bij personen met de Chinese nationaliteit. Uit verder onderzoek moet blijken of de resultaten bij West-Afrikanen hetzelfde zullen zijn. Ook moet in verdere studies onderzocht worden of het vaccin kan beschermen tegen het ebolavirus.

Document acties

Back to top