Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Tumor gericht te lijf met blauw licht

PW Magazine 32/33, jaar 2015 - 31-07-2015
Wetenschappers hebben een oncolyticum ontwikkeld dat pas actief wordt na bestraling met blauw licht. Dat maakt het mogelijk tumoren selectief aan te pakken, zonder bijwerkingen op gezond weefsel. Experimenten bij humane kankercellen zijn veelbelovend.
Tumor gericht te lijf met blauw licht

De effectiviteit van chemotherapie is vaak niet optimaal omdat toxiciteit verdere ophoging van de dosering in de weg staat. Een groep wetenschappers uit Duitsland en Frankrijk, verbonden aan onder meer de Ludwig-Maximilian-Universität in München en het Laboratoire de Biologie Moléculaire de la Cellule in Lyon, denkt een oplossing voor dit probleem te hebben gevonden.

Ze synthetiseerden een aantal verschillende moleculen, afgeleid van combretastatine A-4. Dat is een zeer krachtige microtubuli-remmer, die sterfte van kankercellen veroorzaakt. De wetenschappers modificeerden de combretastatinederivaten zodanig dat ze met behulp van blauw licht ‘om kunnen klappen’ van een trans-isomeer, die inactief is, naar een cis-isomeer die wel biologisch actief is.

Uit experimenten met onder meer cellijnen van borstkanker en baarmoederhalskanker blijkt dat de actieve vorm ongeveer honderdmaal zo toxisch is als de trans-isomeer. De actieve vorm ontstaat alleen na blootstelling aan blauw licht; wordt het weer donker, dan vindt spontaan isomerisatie naar de trans-vorm plaats. Dit proces is volledig reversibel en is daardoor talloze malen te herhalen.

De onderzoekers zien toekomst in hun vinding; ze verwachten dat met deze therapie bijwerkingen van huidige microtubuli-remmers (vincristine en taxanen) te omzeilen zijn, aangezien met blauw licht de plek van de tumor gericht kan worden bestraald. Daardoor zou de dosering omhoog kunnen, waardoor de therapie ook effectiever wordt.

Document acties

Back to top