Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Miljoen aan subsidies voor onderzoeken ziekenhuisapothekers

PW Magazine 32/33, jaar 2015 - 30-07-2015
Ruim € 1 miljoen subsidie stelt ZonMw beschikbaar voor drie onderzoeksvoorstellen van ziekenhuisapothekers, die zij hadden ingediend in het kader van het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen.
Miljoen aan subsidies voor onderzoeken ziekenhuisapothekers

Ziekenhuisapotheker dr. Nielka van Erp van het Radboudumc ontvangt € 519.000 voor het voorstel REFINE. Ze onderzoekt of het mogelijk is van patiënten met gemetastaseerde castratieresistente prostaatkanker vast te stellen of ze adequaat dan wel suboptimaal worden behandeld of initieel resistent zijn voor abirateron of enzalutamide. Gecombineerde metingen van farmacokinetische en farmacodynamische biomarkers moeten dat mogelijk maken. Ook onderzoekt Van Erp of patiëntkarakteristieken van invloed zijn op de blootstelling aan geneesmiddelen.

Ziekenhuisapotheker dr. Brigit Koch van het Erasmus MC heeft € 307.000 gekregen om de veiligheid en farmacokinetiek van antipsychotica bij kinderen met autisme te bestuderen. Koch onderzoekt bij welke dosering de kans minimaal is op bijwerkingen als gewichtstoename en een verhoogde kans op diabetes.

Met het onderzoek AMIGO (€ 246.000) willen ziekenhuisapothekers prof. dr. Catherijne Knibbe (St. Antonius Zieienhuis Nieuwegein) en dr. Roger Brüggemann (Radboudumc) het gedrag voorspellen van antibiotica bij morbide obese patiënten. Doel is het ontwikkelen van doseerrichtlijnen voor vancomycine, gentamicine en tobramycine.

Document acties

Back to top