Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Subsidie apothekers voor stage assistenten

Stimulans van VWS om stageplaatsen aan te bieden

PW Magazine 47, jaar 2015 - 18-11-2015
Apothekers kunnen vanaf volgend jaar een tegemoetkoming krijgen voor stagebegeleiding aan apothekersassistenten in opleiding. Het ministerie van Volksgezondheid maakt hiervoor vanaf 2016 jaarlijks extra geld vrij in het zogenoemde Stagefonds.
Subsidie apothekers voor stage assistenten

Minister Edith Schippers van VWS heeft besloten het Stagefonds met € 1,6 miljoen per jaar extra te vullen om de stages voor assistenten voor apothekers en tandartsen te verbeteren. “Om de instroom van voldoende gekwalificeerd personeel te waarborgen, is de zorg voor opleidingen van belang”, aldus VWS.

“De Regionale Opleidingscentra (ROC’s) hebben de laatste jaren steeds meer moeite om stageplaatsen te vinden”, zegt Irene Wolff, projectleider onderwijs en arbeidsmarkt van de Stichting Bedrijfsfonds Apotheken. “En de scholen verwachten dat dit de komende jaren nog moeilijker wordt.” Met de maatregel wil het ministerie ook de begeleiding van stagiairs door apothekers verbeteren.

Vergoeding

De hoogte van de vergoeding uit het Stagefonds hangt af van het type opleiding dat een leerling volgt. Als een apotheker een cursusjaar lang stages heeft begeleid van studenten die een beroepsopleidende leerweg (BOL) volgen – en dus meerdere stagiairs in een jaar heeft – krijgt hij maximaal € 2700 per cursusjaar.

Een apotheker ontvangt maximaal € 1800 als zijn stagiair de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgt aan het mbo. De hoogte van de vergoeding voor een apotheker hangt af van hoe vaak in een jaar een beroep wordt gedaan op het Stagefonds.

Begeleiding

Bestuurslid Marian Ottens van de beroepsvereniging Optima Farma vindt het een goede zet van VWS: “Ik zie het beslist als een stimulans om de begeleiding in de apotheken te verbeteren met als resultaat goed gekwalificeerde assistenten voor de toekomst.”

Ottens is ook docent van de opleiding apothekersassistenten aan het Deltion College in Zwolle en apotheker in die stad. Ze vindt het prettig dat ROC’s met deze maatregel waarschijnlijk minder tijd hoeven uit te trekken om stageplaatsen te vinden. “Het is een win-winsituatie, want ook de apothekers hebben er belang bij als straks goed opgeleide assistenten komen werken in hun apotheek.”

VWS ziet het Stagefonds als instrument om de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorgopleidingen te vergroten. Sommige zorgverleners maken al langer gebruik van dit fonds, zoals huisartsen voor hun assistenten in opleiding.

Subsidieaanvraag

Apothekers kunnen achteraf een subsidieaanvraag voor de stages indienen bij VWS, dat wil zeggen: in augustus en september 2016 kunnen ze een tegemoetkoming aanvragen voor het schooljaar 2015-2016.

De meeste apothekers die op dit moment stagiairs hebben of later in dit cursusjaar begeleiden, ontvangen na het schooljaar een ingevuld aanvraagformulier. Daarop staat meestal het aantal stagiairs vermeld. Die informatie komt de Dienst Uitvoering Onderwijs, een onderdeel van VWS. Apothekers hoeven dat aanvraagformulier alleen te ondertekenen en voor 1 oktober 2016 naar het ministerie te sturen. Uitbetaling volgt aan het einde van het kalenderjaar.

Document acties

Back to top