Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Prijs Dick de Zeeuw voor diabetesonderzoek

PW Magazine 48, jaar 2015 - 17-11-2015
Prof. dr. Dick de Zeeuw ontvangt vandaag de Dr. Saal van Zwanenberg Prijs voor zijn bijzondere bijdrage aan de ontwikkeling van behandelmethoden en geneesmiddelen voor diabetes.
Prijs Dick de Zeeuw voor diabetesonderzoek

De Zeeuw is hoogleraar klinische farmacologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn carrière heeft volgens de jury volledig in het teken gestaan van nieuwe behandelmethoden voor cardiovasculaire ziekten en vooral diabetische nefropathie.

De Zeeuw heeft met zijn onderzoeksgroep aangetoond dat de behandeling van albuminurie bij diabetespatiënten van groot belang is voor bescherming van allerlei orgaanfuncties zoals de nierfunctie. Onder zijn leiding zijn grote internationale studies gestart om te onderzoeken welke effecten nieuwe geneesmiddelen hebben op albuminurie en de nierfunctie.

Bovendien heeft De Zeeuw de Parameter-Response-Efficacy-score ontwikkeld. De PRE-score meet het effect van een geneesmiddel op korte termijn op een aantal belangrijke parameters en verwerkt de resultaten tot een score die voorspelt hoe een patiënt het beste op lange termijn kan worden beschermd tegen orgaanfunctieverlies.

Dr. Saal van Zwanenberg Prijs

De Dr. Saal van Zwanenberg Prijs (€ 25.000) wordt sinds 1964 eenmaal in de twee jaar uitgereikt aan een onderzoeker die zich verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van onderzoek dat direct of indirect heeft geleid tot de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen of processen die daar rondom plaatsvinden.

De prijs is genoemd naar de oprichter van Organon, Salomon van Zwanenberg. In 2014 is de stichting bestuurlijk ondergebracht bij de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschap te Haarlem. Daar vond ook de uitreiking plaats door M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner, voorzitter van de Dr. Saal van Zwanenberg Stichting.

Document acties

Back to top