Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Formularium leidend bij inkoop longmedicatie

Project Maastricht beperkt keuze in inhalatoren

PW Magazine 51/52, jaar 2015 - 08-12-2015
Voor het eerst in Nederland gaat volgend jaar een coalitie van apothekers, patiënten, huisartsen, ziekenhuis en zorgverzekeraar VGZ medicatie tegen astma en COPD inkopen. Alle zorgverleners in de regio Maastricht gaan vanaf april werken met een formularium voor longmedicatie.
Formularium leidend bij inkoop longmedicatie

De partijen werken samen in ‘Blauwe zorg’, een zorgproeftuin van het ministerie van VWS rond Maastricht. Gezamenlijke inkoop van medicatie betekent volgens Blauwe Zorg dat patiënten een minder complex aanbod krijgen van hun zorgverleners. Dat kan de kwaliteit en de therapietrouw verhogen.

“Nu zijn er 100 à 150 geneesmiddelen voor astma en COPD en tientallen inhalatoren”, zegt coördinerend apotheker Ingrid Goven van Zorg in Ontwikkeling (ZIO), een eerstelijnsorganisatie in Maastricht en omgeving. “De apothekers zijn blij met de gezamenlijke inkoop, want ze hebben last van de chaos in longmedicatie.”

Ervaring

Van het aantal geneesmiddelen blijven er ongeveer dertig over, van elke kavel twee middelen. Het aantal devices wordt sterk verminderd. “Voor apothekers is dat makkelijker, omdat de uitgekozen inhalatoren goed zijn en apotheekteams – door het beperkte aantal devices – meer ervaring krijgen om de werking van de apparatuur goed over te brengen aan patiënten”, zegt Goven. Als patiënten dat willen, mogen ze hun huidige geneesmiddelen en inhalatoren blijven gebruiken. Ook mogen apothekers afwijken van een recept, als dat in het belang is van de patiënt.

Therapietrouw

Longarts Geertjan Wesseling van Maastricht UMC is enthousiast: “De vele medicatie en steeds nieuwe introducties op de markt maken het moeilijk om patiënten voor te lichten over een goed gebruik ervan. Patiënten en zorgaanbieders zien door de bomen het bos niet. Mede hierdoor blijft de therapietrouw van patiënten achter. Het beperken van het aantal devices zorgt er ook voor dat er geen prullen meer worden afgeleverd.”

Apothekers krijgen begin volgend jaar een scholingstraject aangeboden om de instructies te kunnen geven voor de inhalatoren en de geneesmiddelen die zijn uitgekozen. Binnenkort worden farmaceutische bedrijven uitgenodigd een bod te doen op verschillende kavels.

Miljoenen euro’s

Het plan verlaagt volgens Wesseling de zorgkosten in zijn regio met tonnen per jaar. Als het project slaagt, voert VGZ voor heel Nederland deze methode voor longmiddelen in. Dat zou miljoenen euro’s per jaar opleveren, schat Wesseling: “Elk jaar wordt € 500 miljoen uitgegeven aan astma- en COPD-medicatie.” Als andere zorgverzekeraars ook gezamenlijk de longmedicatie inkopen, levert dat volgens hem een besparing op van ongeveer 20%: € 100 miljoen per jaar.

De kostenbesparing komt ten goede aan de zorgpremie van de verzekerde. Uniek aan het project is dat VGZ de kosten voor de astma- en COPD-geneesmiddelen van eerste keus in deze regio niet meer van het eigen risico laat afgaan.

Signaal

Als de gezamenlijke inkoop een succes wordt, denkt coördinerend apotheker Goven dat de aanpak ook werkt voor andere groepen geneesmiddelen. “De zorgverleners in de regio geven hiermee in ieder geval een signaal aan de farmaceutische industrie. Namelijk dat het goed zou zijn om alleen producten op de markt te brengen die toegevoegde waarde hebben.”

Document acties

Back to top