Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Patiënt tevredener als apotheker extra belt

PW Magazine 19, jaar 2015 - 05-05-2015
Als apothekers patiënten bellen die net gestart zijn met een geneesmiddel, zijn ze tevredener over de zorg van de apotheker en over de informatievoorziening.
Patiënt tevredener als apotheker extra belt

Dat concluderen Marcel Kooy et al. uit de resultaten van de therapietrouwverhogende ‘telefonische start begeleiding’ op patiënttevredenheid, die 6 maart online zijn gepubliceerd in het tijdschrift Patient Education and Counseling. “Een opvallende uitkomst is dat het meer effect lijkt te hebben bij mannen dan bij vrouwen”, zegt Kooy.

211 nieuwe gebruikers van een statine, antidepressivum, bisfosfonaat of RAS-remmer vulden een volledige vragenlijst in die ze drie maanden na de start met het nieuwe geneesmiddel ontvingen. 94 van hen behoorden tot de interventiegroep die de apotheker zou bellen een tot drie weken na de eerste uitgifte voor extra uitleg. Maar dat gebeurde slechts bij 56 patiënten; de rest weigerde het gesprek of was niet te bereiken. 117 patiënten kregen de gebruikelijke voorlichting bij de eerste en tweede uitgifte.

86% van de patiënten die de apotheker te woord stond, stelde het gesprek op prijs, 74% vond het een toegevoegde waarde hebben en 63% zou het ook bij andere nieuwe medicatie willen. Ook beantwoordde 63% van hen ten minste één vraag positief, terwijl maar 31% van de patiënten met de gebruikelijke zorg dat deed.

Daarnaast waren patiënten uit de interventiegroep beter dan de patiënten met de gebruikelijke zorg geïnformeerd over de gebruiksduur, het effect, de inwerktijd en de vervolglevering van het geneesmiddel. Ook zijn ze minder sceptisch over het gebruik van het geneesmiddel.

Met 229 respondenten lag de totale respons (23%) lager dan de vooraf vastgestelde grens van 30%, van wie er 18 uitvielen vanwege een incomplete lijst.

Document acties

Back to top