Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Budgetpolis VGZ contracteert beperkt aantal apotheken

PW Magazine 4, jaar 2015 - 20-01-2015
Zorgverzekeraar VGZ heeft voor haar budgetzorgverzekering 'Goede Keuze Polis' per 1 januari contracten gesloten met Mediq, de Nationale Apotheek, 300 apotheekhoudende huisartsen en de Nederlandse Farmaceutische Zorggroep (NFZ), vertegenwoordiger van vierhonderd Service Apotheken. Als patiënten met deze budgetpolis hun eerste medicatie bij een zelfstandige apotheker halen, krijgen ze die van de VGZ vergoed, maar bij herhaalmedicatie slechts de helft van de kosten.

Volgens een woordvoerder van VGZ hebben inmiddels ruim 100.000 mensen deze Goede Keuze Polis. Dat aantal kan oplopen, omdat verzekerden tot 1 februari de tijd hebben om een nieuwe zorgverzekering te kiezen. Belangrijke redenen voor VGZ om alleen NFZ, Mediq, de Nationale Apotheek en 300 apotheekhoudende huisartsen te contracteren is dat deze zorgverzekeraar afspraken met hen heeft kunnen maken over "kwaliteit en prijs", aldus de woordvoerder.

Veel budgetpolissen met een lage premie beperken de vergoeding of keuzevrijheid voor patiënten. Daarin gaat de VGZ het verst. Ook het Zilveren Kruis, CZ en Menzis hebben budgetpolissen met een lage premie die slechts een deel van de rekening vergoeden als patiënten medicatie halen bij een niet-gecontracteerde apotheker.

De grote verzekeraars hebben echter met vrijwel alle keten- en zelfstandige apothekers in Nederland een contract. Bovendien vergoeden zij een groter deel van de nota als een patiënt toch medicatie heeft gehaald bij een apotheker die niet werd gecontracteerd. De goedkope zorgpolissen van Menzis, CZ en het Zilveren Kruis vergoeden 65 à 80% van de nota voor geneesmiddelen.

De KNMP, Consumentenbond en patiëntenfederatie NPCF zullen gaan samenwerken als later dit jaar zou blijken dat patiënten door deze polissen worden geconfronteerd met onverwacht hoge rekeningen. Deze drie partijen overwegen dan patiënten nader te informeren. De KNMP vindt dat de zorgverzekeraars verantwoordelijk blijven voor een goede communicatie met patiënten over de inhoud van hun zorgpolis en de hoogte van de vergoedingen.

Document acties

Reacties

21-01-2015 18:08
D.T. Hendriksz zegt:

Zie de website van VGZ Goede keuze polis en stel vast dat verzekerden bij afname van zorg 100% van de materiaalkosten terugkrijgen en maar 50% van het marktconforme tarief. Wat het marktconforme tarief is maakt VGZ niet duidelijk en de NZa is in diepe rust. Die geeft niet thuis.

We stellen het marktconforme tarief op 12 euro per ex wmg regel en bewijzen dat middels de factuur. VGZ Goede Keuze Polis Administratie kantoor vergoed dan 6 euro per regel.

Tenzij VGZ juridisch hard kan maken dat het marktconforme tarief anders is. Ook de Rechter in Nederland gaat dan niet af op de blauwe ogen van VGZ zorginkopers. Tot die tijd is het gewoon 6 euro per wmg regel vergoeding. Juristen moet je met juristen vangen.

22-01-2015 16:34
D.T. Hendriksz zegt:

http://www.vgz.nl/zorgverzekering/basisverzekering/goede-keuze?utm_source=Sea-124&gclid=CL6DiLX0p8MCFSSWtAodinwAkw

Wisten de verzekerden van deze beperking in keuzevrijheid voordat zij deze verzekering afsloten? En is de informatie op deze website van VGZ overeenkomstig de werkelijkheid? Hoeveel Service apotheken zijn er? Hoeveel Mediq? Is Service een Keten waarmee harde afspraken kunnen worden gemaakt? Maakt Service gebruik van een onderaannemer voor de herhaalmedicatie en zo ja wie is dat? De NZa zal hier naar moeten kijken of hier sprake is van correcte voorlichting en informatie verstrekking aan verzekerden conform de eigen richtlijnen.

VGZ spint als enige garen met deze ontwikkeling; blijkbaar zijn er afspraken gemaakt over zuivere distributie vergoeding, aangevuld met een vergoeding voor de zorglevering. Totaal bedrag zal minder moeten zijn dan voor de reguliere VGZ verzekerden. De Budget polis moet immers wel worden gefinancierd door VGZ. Dus welke informatie heeft VGZ nu ontvangen middels deze vorm van aanbesteding?

Dat Mediq aan deze aanbestedingen mee doet is standaard praktijk, maar dat Service nu op gelijke hoogte is gekomen met Mediq is niet te bevatten. Mediq is inmiddels BenU geworden; kon het hoofd niet boven water houden door juist met deze aanbestedingen in zee te gaan. Mediq met IQ heeft het niet gehaald. Service Apotheek met "Vice" dan wel?

Back to top