Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Onderzoek gestart naar één pensioenfonds voor apothekers en apotheekmedewerkers

PW Magazine 40/41, jaar 2015 - 21-09-2015
De pensioenen voor alle openbaar apothekers moeten worden ondergebracht bij het Pensioenfonds Medewerkers Apothekers (PMA). Dat hebben de Vereniging van Zelfstandige Apothekers (VZA), de Landelijke Vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) en de Beroepsvereniging Pensioenfonds Openbare Apothekers (BPOA) vastgelegd in een intentieverklaring.
Onderzoek gestart naar één pensioenfonds voor apothekers en apotheekmedewerkers

Het overdragen van de pensioenen van loondienst- en zelfstandige apothekers naar het PMA is volgens de partijen nodig voor een toekomstbestendige en betaalbare pensioenregeling. De partijen onderzoeken of de aansluiting van alle apothekers bij één groot bedrijfstakpensioenfonds ook mogelijk is.

De Associatie van Ketenapotheken (ASKA) is niet betrokken bij het onderzoekstraject, maar de partijen zijn nog wel in overleg met de werkgeversvereniging over mogelijke aansluiting.

Verplichting

Directe aanleiding voor de intentieverklaring is dat op dit moment meer apothekers in loondienst deelnemen in de pensioenregeling van openbaar apothekers dan zelfstandige eigenaren. Hiermee wordt niet meer voldaan aan de wettelijke criteria voor een verplichte pensioenregeling. Zonder nadere maatregelen zal de verplichting deel te nemen aan de beroepspensioenregeling eind 2017 komen te vervallen.

De cao-partijen VZA en LAD hebben daarom de afspraak gemaakt dat zij, samen met BPOA, een nieuwe pensioenregeling opstellen voor apothekers in loondienst.

Aansluiting

BPOA, die de pensioenbelangen behartigt van alle apothekers, streeft er tevens naar de zelfstandig eigenaren tegelijkertijd aan te laten sluiten bij het PMA. Dat zou betekenen dat openbaar apothekers verplicht pensioen gaan opbouwen bij het PMA.

De cao-partijen VZA en LAD en BPOA hebben ook afgesproken de gevolgen te gaan onderzoeken van het naar PMA overbrengen van de al opgebouwde pensioenen.

De Stichting Pensioenfonds Openbare Apothekers (SPOA) werkt mee aan het onderzoek en de KNMP vervult een adviserende rol.

Document acties

Back to top