Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Nieuwe combinatie bij tbc

PW Magazine 15, jaar 2015 - 09-04-2015
PaMZ doodt meer en sneller bacteriën dan de standaardtherapie bij tuberculose (tbc).

Dit schrijven Rodney Dawson et al. in The Lancet. PaMZ is een combinatie van pretomanide (Pa), moxifloxacine (M) en het antibioticum pyrazinamide (Z), waarvan alleen de laatstgenoemde geregistreerd is voor tbc. De onderzoekers testten in hun fase IIb-studie 207 patiënten. Na acht weken hadden bijna tweemaal zoveel patiënten (71%) die waren behandeld met PaMZ geen bacteriën in hun sputum vergeleken met patiënten (38%) die de standaardtherapie – een combinatie van isoniazide, rifampicine, pyrazinamide en ethambutol – kregen.

Document acties

Back to top